Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de online Spotta branded diensten, folderkiezer.nl, spotta.nl en Spotta mobiele applicatie (“app”), die vallen onder Netwerk VSP B.V.

Spotta streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien we als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Ons doel                                                                                                                                     

We bieden je gerichte en persoonlijke service en daar hebben we je persoonsgegevens voor nodig. We voldoen hierbij aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. We vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Je kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring vertellen we hoe we met je persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen we nemen ten behoeve van de bescherming van je persoonsgegevens.

 

Dit zijn persoonsgegevens

Zodra gegevens jou identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres en geboortedatum. Ook kan jouw IP-adres of gebruikersnaam een persoonsgegeven zijn.

 

Welke persoonsgegevens we verwerken                                                                                     

We zijn je graag goed van dienst, zoals je van ons gewend bent. Om ervoor te zorgen dat je gebruik kan maken van onze diensten, hebben we je persoonsgegevens nodig. We bewaren de volgende persoonsgegevens als je een profiel aanmaakt op spotta.nl:

 • Naam (voor- en achternaam)*
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Favoriete folders en merken
 • Gebruikersnaam en wachtwoord

Spotta verwerkt ook gegevens over interesses van jou als gebruiker van Spotta diensten. Deze gegevens zijn bij Spotta bekend omdat je bijvoorbeeld hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Of omdat Spotta jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Spotta gebruik maakt. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf deelt met Spotta, kunnen we aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens over de gebruikte apparatuur. Dit kan zijn een unieke device-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • Gegevens over het gebruik van een dienst. Zoals het tijdstip waarop je ervan gebruik van maakt en welke dienst wordt gebruikt;
 • Locatiegegevens. Deze zijn afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt.;
 • Gegevens beschikbaar uit externe bronnen. We ontvangen informatie over jou van een sociale mediasite als je verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale mediasite.

 

Waarvoor we persoonsgegevens gebruiken

Graag blijven we eerlijk en transparant over het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. We verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.

 1. We bieden je graag diensten op maat aan, dat doen we door zo relevant mogelijke informatie en interessante aanbiedingen op onze website te tonen. Dit doen we als je een Spotta Account hebt aangemaakt, maar ook als je dat niet hebt gedaan. We zijn je graag extra goed van dienst en vergroten graag de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van onze diensten. Indien je een overeenkomst aangaat gebruiken we jouw persoonsgegevens om je aanbiedingen te sturen waarvan we denken dat je ze interessant vindt (onder andere door beschikbare advertentieruimte te verkopen aan derden). Voor dit proces kan Spotta een profiel van je opstellen, mede gebaseerd op jouw persoonsgegevens. Dit gebeurt door in te stemmen met cookies en door een Spotta Account aan te maken.
 2. Om eventueel een gebruikersnaam en wachtwoord te maken.
 3. We gebruiken jouw gegevens om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.
 4. We houden je graag op de hoogte van interessant nieuws rondom Spotta, andersoortige producten en diensten van Spotta of interessante producten van andere derde partijen. Spotta verwerkt jouw persoonsgegevens hiervoor, als jij je hiervoor hebt aangemeld. Indien je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun jij je hiervoor altijd afmelden via jouw persoonlijke profiel of via de afmeldmogelijkheid in iedere toegezonden e-mail.
 5. We sporen misbruik van onze diensten zoveel mogelijk op. In bepaalde gevallen gebruiken we jouw persoonsgegevens voor controle op processen en/of ter voorkoming en/of opsporing van fraude. Dit doet Spotta alleen wanneer het vermoeden bestaat dat er misbruik wordt gemaakt.
 6. Als je vragen of klachten hebt, dan proberen we je zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen jouw persoonsgegevens nodig.
 7. Ook bestaat de mogelijkheid dat we genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak

 

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens dan informeren we je hierover.

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. We hebben je persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die we hanteren in het bewaren van je persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat we persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om de dienst te leveren. Hierna verwijderen we je persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Jouw persoonsgegevens kunnen hier ook bij horen, zo lang deze fiscaal relevant zijn. De overige niet relevante persoonsgegevens verwijderen we.

 

Hoe beveiligen we persoonsgegevens

We beveiligen persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. We doen er vanzelfsprekend alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. We hebben beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Spotta hebben alleen toegang tot je persoonsgegevens als dit noodzakelijk is. We maken afspraken over de beveiliging van je persoonsgegevens die we bij een externe partij verwerken. Als we voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen we door een ‘verwerkersovereenkomst’ te sluiten waarin we afspraken vastleggen over de beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Jouw recht over je persoonsgegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van jou verwerken, in te zien. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met Spotta (Netwerk VSP).

 

Aanbiedingen van derde partijen

Derde partijen kunnen je benaderen om passende aanbiedingen te doen. Uiteraard gebeurt dit pas nadat je hiervoor goedkeuring hebt gegeven en wanneer het duidelijk is van welke derde partijen je aanbiedingen kunt verwachten.

 

Delen met derden

Voor een aantal diensten maken we gebruik van externe partijen. Zij ondersteunen ons bij het leveren van de door jou gevraagde product of dienst en om die reden worden je persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uiteraard maken we met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. In sommige gevallen gaat het om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten.

We delen met zakenpartners anonieme informatie over het gebruik van de Spotta websites en applicaties. We gebruiken generieke gebruikersdata om trendanalyses uit te voeren over het gebruik op het platform en statistieken te creëren rondom de interesses van gebruikers met betrekking tot onder andere retailers, merken en producten. De gebruikersdata kan in geaggregeerde vorm met derden worden gedeeld. Denk daarbij aan aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt, waar de meeste consumenten zich bevonden toen gebruik werd gemaakt van het Spotta platform, etc. Het is niet mogelijk deze gegevens naar een individu te herleiden. Deze informatie wordt onder andere gedeeld met Spotta’s zakenpartners. Zakenpartners zijn bijvoorbeeld aan Spotta gelieerde ondernemingen, affiliaties en afnemers.

 

Aanvullende doeleinden als je een Spotta Account gebruikt

Als je van de voordelen van een Spotta Account gebruik maakt dan is deze aanvullende bepaling op jou van toepassing. Met deze bepaling stem je in bij het aanmaken van een Spotta Account. Als je gebruik maakt van een Spotta Account, kun je op een eenvoudige manier en op een centrale plek je persoonsgegevens beheren voor Spotta en Folderkiezer. Door het verzamelen, analyseren en combineren van je persoonsgegevens stellen we een persoonlijk profiel op. De persoonsgegevens die je in jouw Spotta Account beheert, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Met een Spotta Account krijg je eenvoudig toegang tot verschillende Spotta diensten zoals de Spotta websites en Spotta mobiele applicaties (“app”) van Spotta en Folderkiezer.
 • Een Spotta Account waarin je je persoonsgegevens beheert.
 • We houden statistieken bij om onder meer te inventariseren en analyseren hoe en in welke mate de verschillende diensten die zijn gekoppeld aan het Spotta Account worden gebruikt.
 • Door het verzamelen, analyseren en combineren van je persoonsgegevens stellen wij een persoonlijk profiel van je op. Dit wordt ook wel profilering genoemd. Met profilering kunnen we bepaald gedrag dat samenhangt met jouw persoonlijkheid inschatten om je bijvoorbeeld op maat gemaakte diensten te leveren. Door jouw profiel te gebruiken laten we je persoonlijke advertenties op onze website zien of sturen persoonlijke aanbiedingen toe. Zo zijn wij je nog beter van dienst. Bij het aanmaken van het Spotta Account geef je consent voor profilering.
 • Voor onze zakelijke dienstverlening delen we geaggregeerde (anonieme) gegevens over uw profiel met onze zakenpartners
 • Periodiek brengen we je op de hoogte van eigen soortgelijke producten of diensten via onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld als je met jouw Spotta Account inlogt bij nieuwe diensten. Je kan je uiteraard uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Verbetering website en applicaties
Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website. Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden over het gebruik van de website zijn:

 • Het aantal bezoekers per dagdeel;
 • De gemiddelde verblijfsduur op specifieke locaties op de website/applicatie van Spotta en de aangeboden content;
 • Het aantal ‘clicks’ voordat een product wordt aangeschaft;
 • De instellingen van uw apparaat die uw browser naar ons toezendt, waarmee u mogelijk uniek te identificeren bent en uw website bezoek bij Spotta te volgen is.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

Vragen over deze privacy verklaring van Spotta
Als je vragen hebt over de manier waarop Spotta met je persoonsgegevens omgaat, kun je via info@spotta.nl contact met Spotta opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Spotta'. Je kan ook een bericht aan bovenstaand e-mailadres sturen als je wil weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd op Spotta.nl of Folderkiezer.nl, of als je gegevens wil wijzigen of laten verwijderen conform de regelgeving. Indien Spotta niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens jouw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Spotta je vragen om jouw verzoek (nader) te specificeren. Spotta stelt de uitvoering van jouw verzoek uit totdat je Spotta de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

We hebben onze privacyverklaring op 23 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. Spotta (Netwerk VSP) behoudt zich het recht voor haar privacy beleid aan te passen. Spotta adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacy beleid informeren we je. Spotta is een merknaam van Netwerk VSP B.V.