Privacy Policy


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online Spotta branded diensten die vallen onder Netwerk VSP B.V., waaronder inbegrepen de Spotta websites en Spotta mobiele applicaties (“app”) zoals Spotta en Folderkiezer.

Spotta streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel
Ons doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn! Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen ervoor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om ervoor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Gebruikerslogs
 • IP-adres
 • Geslacht

Spotta verwerkt ook gegevens over interesses van u als gebruiker van Spotta diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Spotta bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat Spotta uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Spotta op Spotta en Folderkiezer gebruik maakt. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Spotta, kan Spotta aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Spotta. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • Locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voor de locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur wordt via uw device eerst (eenmalig) om toestemming gevraagd;
 • Gegevens beschikbaar in externe bronnen. We kunnen informatie over u ontvangen van een sociale mediasite als u verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale mediasite.

De persoonsgegevens die u opgeeft zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

Doeleinden voor gegevensverwerking
Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van Spotta diensten, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 1. Het belangrijkste is dat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen om de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren. Om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
 2. Gebruikersnaam en wachtwoord
 3. We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor u te houden. Om u gerichte en relevante content te kunnen aanbieden verwerken wij uw persoonsgegevens. Zo kan er bijvoorbeeld een folder of aanbieding worden getoond waarvan Spotta op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van dit proces kan Spotta een profiel van u opstellen, mede gebaseerd op uw persoonsgegevens. Spotta kan u daarmee gerichte advertenties, producten en aanbiedingen tonen (o.a. door het verkopen van beschikbare advertentieruimte aan derden). Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Spotta op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft. Spotta kan uw persoonsgegevens gebruiken om een profiel samen te stellen aan de hand waarvan Spotta probeert uw interesses in te schatten. Advertenties die door Spotta (dan wel door derden) worden aangeboden, worden afgestemd op uw profiel.
 4. Wij gebruiken uw gegevens om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.
 5. Wij houden u, met uw toestemming, graag op de hoogte van interessant nieuws rondom Spotta en Folderkiezer, andersoortige producten en diensten van Folderkiezer of interessante producten van andere derde partijen. Spotta verwerkt uw persoonsgegevens hiervoor, indien u zich hiervoor uitdrukkelijk heeft aangemeld en toestemming heeft gegeven. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor altijd afmelden via uw persoonlijke profiel of via de afmeldmogelijkheid in iedere toegezonden e-mail.
 6. Wij proberen misbruik van onze diensten zoveel mogelijk op te sporen. In bepaalde gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor controle op processen en/of ter voorkoming en/of opsporing van fraude. Dit doet Spotta alleen wanneer het vermoeden bestaat dat er misbruik wordt gemaakt.
 7. Als u vragen of klachten hebt, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij u hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen. Voorts bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Folderkiezer op maat
Wij willen u graag diensten op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant mogelijke informatie op onze website en het doen van interessante aanbiedingen. Dit doen wij zowel wanneer u een Folderkiezer Account heeft aangemaakt, als wanneer u dat niet heeft gedaan. Een Folderkiezer Account dient aangemaakt te worden, wanneer u uw persoonlijke folderpakket wenst te ontvangen. Wij willen u daarnaast graag extra goed van dienst zijn en de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van onze diensten zoveel mogelijk vergroten. Als u hiervoor toestemming hebt gegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens om u aanbiedingen te sturen waarvan wij denken dat u ze interessant vindt. Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke voorkeuren om voor u relevante inhoud op de website te presenteren.

Persoonlijke aanbiedingen/acties

Wij zijn continu bezig onze diensten te verbeteren om u nog beter van dienst te kunnen zijn! Iedereen heeft zijn of haar eigen voorkeuren en wensen, en daar willen wij zoveel mogelijk tegemoet aan komen. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn en voor u relevante aanbiedingen/acties te kunnen doen slaan wij bepaalde voorkeuren van u op. De factoren die meespelen in het verzenden van persoonlijke aanbiedingen zijn bijvoorbeeld:

 • Eerder bekeken categorie producten of diensten tijdens uw bezoek;
 • Uw woonplaats (bijvoorbeeld voor lokale aanbiedingen);

Relevante inhoud
Als u een website bezoekt is het fijn om direct de voor u relevante en interessante informatie getoond te krijgen. Daar helpen wij graag aan mee! Op basis van de eerdergenoemde persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld besluiten de inhoud van de website op uw voorkeuren aan te passen.

Een persoonlijk profiel voor een betere gebruikerservaring 

Door middel van het verzamelen, analyseren en combineren van uw persoonsgegevens stellen wij een persoonlijk profiel van u op. Dit wordt ook wel profilering genoemd. Met profilering kunnen wij bepaald gedrag dat samenhangt met uw persoonlijkheid inschatten om u bijvoorbeeld op maat gemaakte diensten te kunnen leveren. Door het gebruik van uw profiel kunnen wij u persoonlijke advertenties/acties op onze website laten zien bij u bezoek of persoonlijke aanbiedingen toesturen. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Profilering doen wij trouwens alleen als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, door in te stemmen met cookies en door een Folderkiezer Account aan te maken.

Om onze services te verbeteren verwerken wij uw persoonsgegevens binnen Spotta

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen.

U kunt zich altijd afmelden

Wij bieden u de mogelijkheid om u voor deze berichtgeving uit te schrijven wanneer u wilt! Bij mailingen kunt u dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan de mailing.

Aanbiedingen van derde partijen

Derde partijen kunnen u benaderen om u passende aanbiedingen te doen. Uiteraard gebeurt dit pas nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven en wanneer het voor u duidelijk is van welke derde partijen u aanbiedingen kunt verwachten.

Delen met derden
Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In sommige gevallen kan het gaan om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten. Spotta deelt met zakenpartners anonieme informatie over het gebruik van de Spotta websites en applicaties. We gebruiken de generieke gebruikersdata om trendanalyses uit te voeren over het gebruik op het platform en statistieken te creëren rondom de interesses van gebruikers met betrekking tot o.a. retailers, merken en producten. De gebruikersdata kan in geaggregeerde vorm met derden worden gedeeld. Denk daarbij aan aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt, waar de meeste consumenten zich bevonden toen gebruik werd gemaakt van het Spotta platform etc. Het is niet mogelijk deze gegevens naar een individu te herleiden. Deze informatie wordt o.a. gedeeld met Spotta’s zakenpartners. Zakenpartners kunnen bijvoorbeeld bestaan uit aan Spotta gelieerde ondernemingen, affiliaties en afnemers.

Folderkiezer Account
Als u van de voordelen van een Folderkiezer Account gebruik maakt dan is deze aanvullende bepaling op u van toepassing. Met deze bepaling stemt u in bij het aanmaken van een Folderkiezer Account. Als u gebruik maakt van een Folderkiezer Account, kunt u op een eenvoudige manier en op een centrale plek uw persoonsgegevens beheren van Spotta en Folderkiezer. Door middel van het verzamelen, analyseren en combineren van uw persoonsgegevens stellen wij een persoonlijk profiel van u op. Uw persoonsgegevens die u in uw Folderkiezer Account beheert, worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

Aanvullende doeleinden als u een Folderkiezer Account gebruikt

 1. Het aanbieden van een Folderkiezer Account waarin u eenvoudig toegang tot verschillende Spotta diensten zoals de Spotta websites en Spotta mobiele applicaties (“app”) zoals Spotta en Folderkiezer kan krijgen en uw persoonlijke folderpakket thuis kan ontvangen.
 2. Het aanbieden van een Folderkiezer Account waarin u, uw persoonsgegevens kunt beheren.
 3. We houden statistieken bij om onder meer te inventariseren en analyseren hoe en in welke mate de verschillende diensten die zijn gekoppeld aan het Folderkiezer Account worden gebruikt door gebruikers van een Folderkiezer Account.
 4. Door middel van het verzamelen, analyseren en combineren van uw persoonsgegevens stellen wij een persoonlijk profiel van u op. Dit wordt ook wel profilering genoemd. Met profilering kunnen wij bepaald gedrag dat samenhangt met uw persoonlijkheid inschatten om u bijvoorbeeld op maat gemaakte diensten te kunnen leveren. Door het gebruik van uw profiel kunnen wij u persoonlijke advertenties op onze website laten zien bij u bezoek of persoonlijke aanbiedingen toesturen. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Bij het aanmaken van het Folderkiezer Account geeft u toestemming voor profilering.
 5. Ten behoeve van haar zakelijke dienstverlening deelt Spotta geaggregeerde (anonieme) gegevens omtrent het door uw gebruik gecreëerde profiel met haar zakenpartners.
 6. Periodiek brengen wij u op de hoogte van eigen soortgelijke producten of diensten via onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld als u met uw Folderkiezer Account kan inloggen bij nieuwe diensten. U kunt zich uiteraard uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Verbetering website en applicaties

Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website. Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden over het gebruik van de website zijn:

 • Het aantal bezoekers per dagdeel;
 • De gemiddelde verblijfsduur op specifieke locaties op de website/applicatie van Spotta en de aangeboden content;
 • Het aantal ‘clicks’ voordat een product wordt aangeschaft;
 • De instellingen van uw apparaat die uw browser naar ons toezendt, waarmee u mogelijk uniek te identificeren bent en uw website bezoek bij Spotta te volgen is.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook uw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn. De overige niet relevante persoonsgegevens zullen wij verwijderen.

Beveiliging en bewerkers
Wij beveiligen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Spotta hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is. Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Uw rechten en contact U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met Spotta (Netwerk VSP). Als u vragen heeft over de manier waarop Spotta met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u via info@spotta.nl contact met Spotta opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Spotta'. U kunt ook een bericht aan bovenstaand e-mailadres sturen als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd op Spotta.nl of Folderkiezer.nl, als u uw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Indien Spotta niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Spotta u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Spotta schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u Spotta de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wij hebben onze privacyverklaring op 01-11-2017 voor het laatst gewijzigd. Spotta (Netwerk VSP) behoudt zich het recht voor haar privacy beleid aan te passen. Spotta adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij u informeren. Spotta is een merknaam van Netwerk VSP B.V., dochteronderneming van PostNL Holding B.V.