Actievoorwaarden PLUS winactie

Plus logo

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘PLUS Eeland, Bruil en Tetering winactie’, hierna te noemen: “Actie”, aangeboden door Folderkiezer van Spotta. ​
 2. De Actie loopt tot en met 2 december 2019, hierna: te noemen "de Actieperiode". ​
 3. Om kans te maken op de prijs van deze Actie dient de Deelnemer woonachtig te zijn in Nederland, zich aangemeld te hebben bij Folderkiezer en de PLUS folder gekozen te hebben. Daarna maakt diegene kans op €50 PLUS shoptegoed.
 4. Uiterlijk 3 december 2019 zal uit alle inzendingen de winnaar worden geselecteerd ​door Spotta. ​
 5. Aan het einde van de actieperiode maken deelnemers van de Actie kans op de ​volgende prijs: €50 PLUS shoptegoed.
 6. Deelneming staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Deelnemers jonger ​dan 18 jaar dienen toestemming van hun ouder/verzorger(s) te hebben. Deelname is kosteloos. ​
 7. De prijs is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. ​
 8. De prijswinnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk 3 december 2019 ontvangt diegene een e-mail over de uitslag en de wijze van prijsafhandeling. ​
 9. Het recht van een prijswinnaar op de prijs vervalt indien Spotta binnen 2 weken na bekendmaking van de prijswinnaar geen reactie van de winnaar heeft ontvangen. ​
 10. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaar te communiceren over de uitvoering van de Actie. ​
 11. De deelnemer verklaart zich akkoord om mee te doen met promotionele acties ten behoeve van Spotta in het kader van de Actie. ​
 12. Spotta is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. ​
 13. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Spotta. ​
 14. Spotta behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemer worden gewijzigd. ​
 15. Spotta behoudt zich het recht voor om de Actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers. ​
 16. Spotta behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de Actie. ​
 17. Spotta verleent geen garanties op de uit te keren prijs onder de Actie.  ​
 18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. ​
 19. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Spotta. ​
 20. Spotta handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen. ​
 21. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten. ​